Foran

Protipožární technika a hasicí přístroje

Protipožární technika je velmi důležitá věc, neboť zabraňuje šíření požárů. Snad právě proto je povinností každého majitele objektu vybavit svůj dům, firmu, školy, obchody…, zkrátka všechny bytové i nebytové objekty nějakou tou hasicí technikou. Existují dokonce normy požární bezpečnosti, kde jsou všichni díky školení obeznámeni, jak zabránit požáru, případně jak se chovat, když k požáru již dojde. Revize samotné protipožární techniky se musí provádět jednou za rok.

Pokud si však chcete svůj majetek u vás doma ochránit, pořiďte si hasicí přístroj, díky kterému nedáte ohni šanci, protože hasicí přístroj vám doma pomůže uhasit začínající požár. Zde je několik informací o hasicích přístrojích – jak zvolit správný typ a na co ho používat.

Typy hasicích přístrojů:
·         PĚNOVÝ – ten je vhodný na pevné hořlavé látky, na benzín naftu, minerální oleje a tuky. V žádném případě se s ním nesmí hasit elektrická zařízení pod proudem.
·         VODNÍ – tento hasicí přístroj je vhodný k hašení papírů, dřeva a dalších pevných látek. Ovšem ani s ním se nesmí hasit elektrická zařízení pod proudem ani jiné látky prudce reagující s vodou (například kyseliny).
·         PRÁŠKOVÝ – je vhodný na hašení elektrických zařízení pod proudem, benzínu, nafty, olejů, počítačů a televizí, ale nehodí se k hašení dřeva, uhlí, textilu. Použít se nesmí na lehké a hořlavé alkalické kovy.
·         SNĚHOVÝ – hodí se na zařízení pod proudem, jemnou mechaniku, hořlavé plyny a kapaliny, ale nevhodný je na pevné hořlavé látky. Použít se nesmí na lehké a hořlavé alkalické kovy a sypké látky.
·         HALOTRONOVÝ – je vhodný pro hašení všech materiálů. Hodí se do automobilů, na hašení jemné mechaniky, elektrických zařízení pod proudem, archivů a cenných materiálů.

Do domácnosti se nejvíce hodí práškový hasicí přístroj, který je univerzální a použít ho tedy můžete jak na hašení pevných i kapalných látek, tak i na kapaliny, plyny a elektřinu.
Hasicí přístroj však nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorách bez větrání, protože hrozí poškození vašeho zdraví.