Foran

Jsou humanitní obory na vysokých školách potřebné?

Mnoho lidí se ptá, jaký mají humanitní obory vůbec význam. Co studentům dají? Jaké najdou následně uplatnění? A nejsou tyto studijní obory pouze továrnou na tituly, které vyrábějí magistry jak na běžícím páse?
 
Pravdou je, že většina těchto vysokoškolských programů se může na první pohled zdát zbytečná. Ale pouze na první pohled. Vezměme si třeba genderová studia. Primárně se zde studují role muže a ženy ve společnosti a jak se v průběhu času měnily. K čemu to je?
 počítačová učebna
V naší společnosti je rovnoprávnost žen stále ožehavé téma. Na jedné straně je fakt, že ženy v průměru pobírají za stejnou práci méně než muži. Na druhou jsou tu zase téměř militantní feministky se svými prakticky nerealizovatelnými požadavky. A právě absolventi genderových studií mohou pomoci najít zlatou střední cestu a kompromis mezi oběma tábory.
 
Kulturní antropologie zase může pomoci zabránit tomu, aby se opakovala klasická situace střetu primitivních kmenů s vyspělou civilizací. Pomůže nám pochopit, jak ostatní myslí a překlenout most mezi jednotlivými kulturami.
 
A kdeže najdou uplatnění? Tyto odborníky často najímají různé společnosti, aby jim pomáhaly řešit problémy či stížnosti zaměstnanců, které spadají do jejich oboru a které by jinak vytvářely toxickou atmosféru na pracovišti.
 
Nesmíme také zapomenout na obecný přínos vysoké školy. Ta naučí studenta kritickému myšlení, stejně jako práci se zdroji. A to je v dnešní době plné populismu a manipulace médii, velmi důležité. Student také získá větší rozhled, neboť nebude mít pouze předměty, které přímo souvisí s daným oborem, ale také ty, které se ho týkají jen okrajově, jako například statistika nebo analýza dat. To vše mu pomůže najít v budoucnu práci, nebo začít podnikat.
 student v univerzitní knihovně
V podstatě lze říci, že studium na vysoké škole, ať už jakéhokoliv zaměření, je pro daného studenta přínosem. I kdyby nakonec nenašel uplatnění v daném oboru, rozhodně mu to hodně dá a pomůže mu v dalším životě. Pokud tedy máte doma čerstvého maturanta, který by chtěl studovat byť i humanitní obor, rozhodně ho v tom podpořte. V žádném případě tím nic nezkazíte!