Foran

Vzděláním za vysněnou budoucností

Vzdělání hraje v našich životech důležitou roli. Není to jen něco, co je nepodstatné. Již od malička se něčemu učíme. V útlém věku se učíme chodit, mluvit, správně jíst, poznávat zvířátka, ale i tvary či barvy. Ve školce navazujeme vztahy s vrstevníky, učíme se odpovědnosti, dělení, pokoře, autoritám i praktickým dovednostem. S nástupem do základní školy přichází učení spíše teoretické a všeobecné, avšak je potřeba, protože alespoň základní znalosti ve všech směrech a odvětví by mělo být opravdu minimum pro náš další posun. 

S absolvováním základní školy přichází rozhodování týkající se naší budoucnosti. V těchto letech opravdu není lehké znát směr vaší životní dráhy, kterou se chcete ubírat. Ale je pravdou, že každý máme sny a měli bychom dělat přesně to, co nás baví a naplňuje. Na to, čemu se chcete v životě věnovat opravdu žádné tabulky neexistují, na to si musíme postupem času přijít sami, to nám nikdo neřekne ani nenaordinuje dopředu. 

knihovna

K vysněné práci je často zapotřebí i patřičné vzdělání. Pokud je něčí sen být doktor, tak musí absolvovat náročnou cestu vzděláním středoškolským a poté vysokoškolským. Vzdělání je velice důležité, protože nás neustále posouvá kupředu a my tak nezůstaneme na jednom místě, ale můžeme se stále učit novým a novým věcem.

vzdělávání se

To samé platí pro další a další profese, ať už se bavíme o právníkovi, zdravotní sestře, pilotovi, kuchařovi, bankéřce i třeba účetní. Na všech pracovních pozicích jsme vystaveni neustálému zdokonalování našich znalostí a dovedností. K tomu skvěle nahrává právě vzdělání, což představuje právě ten patřičný odrazový můstek za cestou k vysněnému cíli. Člověk je vystaven stále novým věcem a situacím, takže se učíme v podstatě neustále, i když třeba nevědomě, ale proces učení probíhá. Nesmíme však opomenout ani vzdělávání jako takové, děláme to přeci jen pro sebe a svou budoucnost.