Foran

Proč musí být PR články označeny

Není pochyb o tom, že prodej tiskovin stále klesá. Je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že si lidé najdou veškeré informace na internetu. Nemusí tedy čekat na nové vydání jejich novin či časopisu, aby se dozvěděli, co je nového.

Avšak i přesto mají zvláště časopisy své kouzlo. Díky němu je stále mnoho lidí, kteří si svůj oblíbený titul kupují, a kupovat nepřestanou, i když je dostupný v elektronické verzi za podstatně nižší cenu. A na to spoléhá mnoho inzerentů.

clanek3

Je jen pochopitelné, že se firmy snaží využít prakticky každou možnou příležitost ke své propagaci. Proto často platí vydavatelům, aby v konkrétním časopise uveřejnili jejich reklamu. Ta může být v podobě klasického inzerátu, nebo reklamního článku.

Ať už se však jedná o inzeráty či PR články, vždy musí být speciálně označeny. Obvykle jsou od ostatního obsahu odděleny tenkou čárou, pokud tedy nezabírají celou stránku, a najdeme zde slova jako „reklamní inzerce“, „public relation“, „obchodní prostor“ a podobně.

Tento postup je daný zákonem a snadno pochopitelný. Má předejít klamání zákazníka, který by mohl považovat reklamní článek za součást časopisu a myslet si, že onu věc daná tiskovina doporučuje, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o placenou inzerci.

clanek4

To však jde proti zájmům mnoha firem, které právě na tento efekt spoléhají. Nutno dodat, že se obvykle jedná o společnosti, které nabízí produkty pochybné kvality a účinnosti, jako jsou například léky na hubnutí.

I to je důvod, proč jsou výše zmíněná označení často napsána malým písmem a dána někam do rohu, kde nejsou příliš nápadná, takže si jich člověk při zběžném pročtení ani nevšimne. A na to právě tito inzerenti sází.

Zatím proti těmto praktikám příliš dělat nelze. Zákon splňují, neboť mají svůj obsah označen. Že si tohoto označení lidé nevšimnou, už není jejich chyba. Proto je dobré poučit zejména starší lidi, po čem se mají dívat. Může jim to totiž zachránit peníze.